Thursday, November 29, 2007

Harunobu's, 18th c.


Suzuki- Samurai
Welcoming Him
hai.
Mush mush.
Daijobu desu yo.

No comments: